Payday loans
maandag, november 23, 2020
English (United Kingdom)French (Fr)Deutsch (DE-CH-AT)Nederlands - nl-NLEspañol(Spanish Formal International)Italian - ItalyPolish (Poland)Português (pt-PT)Română (România)Finnish (Suomi)
Text Size
Log-in

NL

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

T.30.R - De wenselijkheid van de vervanging van tactische rupsvoertuigen door

De wenselijkheid van de vervanging van tactische rupsvoertuigen door wielvoertuigen.

Het doel van deze studie is na te gaan in hoeverre tactische pantserwielvoertuigen beter geschikt zijn voor de uitvoering van missies van de landstrijdkrachten dan tactische rupsvoertuigen. Het gaat erom in deze studie te bezien of het, conceptueel gezien, opportuun is gaandeweg de tactische rupsvoertuigen of een gedeelte daarvan te vervangen door pantserwielvoertuigen.

T.28.R - Integratie van hogere officieren in hogere staven

Integratie van hogere officieren in hogere staven van een ander land en aanpassing van de werkprocedures en organisatiestructuren van deze staven met het oog op hun integratie.

Zoals is gesteld in het strategisch concept van de NAVO, hebben de Europese bondgenoten besluiten genomen die hen in staat stellen een grotere verantwoordelijkheid te nemen op het gebied van veiligheid en defensie. Op basis van de door het bondgenootschap genomen besluiten, wordt de Europese veiligheidsidentiteit binnen de NAVO verder ontwikkeld. Voor dit proces is een nauwere samenwerking nodig tussen de NAVO en de EU, waarbij de WEU eventueel ook wordt betrokken. Hierdoor kunnen de Europese bondgenoten een meer samenhangende en doeltreffende bijdrage leveren aan de missies en de activiteiten van de NAVO, zodat onze gezamenlijke verantwoordelijkheid beter tot uitdrukking kan komen